Osoby zakładające pierwszy raz działalność gospodarczą mogą skorzystać z preferencyjnych składek odprowadzanych do ZUS. Co to w praktyce oznacza? To, że nie muszą opłacać obowiązkowych ubezpieczeń których podstawa to 30% minimalnego wynagrodzenia. Jest to duże udogodnienie, zwłaszcza kiedy młody przedsiębiorca nie jest do końca przekonany, czy jego działalność da zamierzone efekty oraz czy jego przychody pozwolą na opłacanie składek w normalnej wysokości. Z tej ulgi ZUS przedsiębiorca może korzystać przez 24 miesiące prowadzenia własnej firmy.

Jak są liczone preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców?
W wypadku niepełnego miesiąca w którym nastąpiło objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się dzieląc proporcjonalnie. Wygląda to tak, ze owa kwota jest dzielona prze liczbę dni danego miesiąca a następnie mnożona przez ilość dni w których ubezpieczenie już obejmowało przedsiębiorcę. Zakładanie działalności, to więc nie tylko zgłoszenie jej do CEiDG oraz otrzymanie REGON i NIP, to także wiedza na temat obowiązkowych składek do ZUS i ich wymiaru. Nowi przedsiębiorcy mogą też korzystać z ulg podatkowych.

Jakie są ulgi podatkowe dla nowo zakładających firmę?
Między innymi już funkcjonują takie udogodnienia jak wpłata zaliczki na PIT raz w kwartale oraz możliwość odprowadzania podatku VAT po otrzymaniu pieniędzy od kontrahentów. Ponadto można wybrać zwolnienie z opłat VAT pod warunkiem, że wartość sprzedaży towarów i usług w danym roku podatkowym nie przekroczyła 150 tys. zł. Ważne jest przy tym odniesienie proporcjonalne do całego roku prowadzonej działalności. Przedsiębiorcą zwolnionym z VAT można być także w kolejnych latach prowadzenia firmy pod warunkiem, że w roku poprzednim ta sprzedaż również nie przekroczyła 150 tys. zł.

Jeśli jednak zdecydujemy się ten VAT rozliczać, bo to będzie korzystniejsze można skorzystać z metody kasowej zarezerwowanej dla małych przedsiębiorców. To znaczy rozliczamy się z fiskusem dopiero gdy zapłaci nam kontrahent i taką możliwość wybieramy zaznaczając odpowiedni kwadrat w formularzu VAT-R . Rozliczanie VAT- u możliwe jest także bez metody kasowej 4 razy w roku. Rozlicza się go na takich samych zasadach jak co miesiąc tylko wpłaca kwartalnie.